Thẻ học sinh - Sinh viên

Thẻ sinh viên 004

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm thẻ cho cho Sinh viên, học sinh, để nhà trường, các trường quản lý sinh viên, học sinh vào ra phòng thi, thư viện, in được mã vạch, Barcode. In chất lệu Nhựa PVC 100 % độ bền cao.
Kích cỡ thẻ 54mm x 86mm, dày 0.76 mm bằng thẻ ATM,
Loogo trường, hình ảnh, thông tin của Sinh [ … ]

Thẻ sinh viên 003

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm thẻ cho cho Sinh viên, học sinh, để nhà trường, các trường quản lý sinh viên, học sinh vào ra phòng thi, thư viện, in được mã vạch, Barcode. In chất lệu Nhựa PVC 100 % độ bền cao.
Kích cỡ thẻ 54mm x 86mm, dày 0.76 mm bằng thẻ ATM,
Loogo trường, hình ảnh, thông tin của Sinh [ … ]

Thẻ sinh viên 002

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm thẻ cho cho Sinh viên, học sinh, để nhà trường, các trường quản lý sinh viên, học sinh vào ra phòng thi, thư viện, in được mã vạch, Barcode. In chất lệu Nhựa PVC 100 % độ bền cao.
Kích cỡ thẻ 54mm x 86mm, dày 0.76 mm bằng thẻ ATM,
Loogo trường, hình ảnh, thông tin của Sinh [ … ]

Thẻ sinh viên 001

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm thẻ cho cho Sinh viên, học sinh, để nhà trường, các trường quản lý sinh viên, học sinh vào ra phòng thi, thư viện, in được mã vạch, Barcode. In chất lệu Nhựa PVC 100 % độ bền cao.
Kích cỡ thẻ 54mm x 86mm, dày 0.76 mm bằng thẻ ATM,
Loogo trường, hình ảnh, thông tin của Sinh [ … ]